Så er det starks på tide igjen. Ferien nærmer seg og juni er som regel den måneden de fleste får utbetalt feriepenger. Hvert år får vi mange spørsmål om feriepenger og diverse problemstillinger. Her følger derfor en liten bloggpost som tar for seg de vanligste spørsmålene.

Hvor mye får du i feriepenger?

Det er inntekten din for 2018 som avgjør hvor mye feriepenger du får utbetalt i 2019. Ferien er en lovpålagt rettighet for alle arbeidstakere men feriepenger er faktisk avhengig av at du hadde lønnet arbeid i 2018.

Feriepengene regnes ut i fra feriepengegrunnlaget ditt for 2018. Dette bøløpet finner du på lønnsslippen din for desember i fjor. Du kan derfor enkelt regne ut feriepengene dine så fort du har fått utbetalt årets siste lønn.Feriepengegrunnlaget kan være lavere enn det beløpet du totalt har fått utbetalt. Dette kommer av at det ikke er alle utbetalinger som inngår i feriepengegrunnlaget. Typisk her kan være diett eller kjøregodtgjørelse.

Hva er prosentsatsen for feriepenger?

I følge loven være 10,2% prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år skal minimum ha 12,5%. Det normale i dag er alikevel å ha 12% feriepenger for en vanlig arbeidstaker. Dette er blitt vanligere etter at de fleste nå har innført 5 uker ferie. De over 60 skal da ha 14,3%.

Hvor mye får du da utbetalt?

Har du 10,2% prosent feriepenger får man som regel utbetalt feriepengene i juni og trekk for 4 uker ferie av fastlønnen. Har man 5 uker ferie derimot vil man bli trukket for 5 uker lønn. Dette er over den normale månedlige fastlønnen og man blir derfor trukket 4/26 ekstra i lønnen. Dette er litt komplisert men vi skal prøve å sette det opp her:

Eksempel

40 000 i månedslønn

475 000 i feriepengegrunnlag

5 uker ferie

Bruttolønn 2018+ ( Feriepengegrunnlaget x 12% ) – ( Brutto månedslønn/26 virkedager i måneden ) x 30 virkedager = 40 000 + ( 475 x 0,12 ) – (40 000/26 ) x 30 = 50 846 

Et klassisk spørsmål til slutt. Kan man kreve å få feriepengene utbetalt tidligere?

Feriepengene blir normalt utbetalt siste lønningsdag før ferien eller i juni, men kan man be om at feriepengene utbetales tidligere? Det kan du, hvis du skal ha ferie tidlig på året kan du be om at feriepengene utbetales i samband med ferien. Skal du deriomot ikke ha tidlig ferie har du ingen krav på å få feriepengene utbetalt. Det er opptil arbeidsgiver om de ønsker å være fleksible på dette. Vi anbefaler ikke våre kunder å utbetale tidlig fordi det da ligger en risiko for arbeidsgiver. En dom som falt for noen år siden avklarte at arbeidsgiver kan måtte betale ut feriepengene på nytt når arbeidstaker faktisk avvikler ferien.

Slutter du i jobb sier ferieloven at du skal ha feriepengene utbetalt sammen med siste lønnsutbetaling. Men husk at feriepenger som er opparbeidet i i det året du skal ha  de utbetalt blir med i beregningen for skattetrekk.