Kjørebok Autogear

Det er etter skattereglene ingen generell plikt til å føre kjørebokSkattemyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av eventuell yrkeskjøring. Fra og med inntektsåret 2016 er det innført et krav om elektronisk kjørebok ved individuell verdsettelse av skattepliktig fordel for yrkesbiler, samt for å kunne redusere standardfordelen ved særlig omfattende yrkeskjøring (over 40 000 km pr. år).

En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket, og må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.

Formålet med elektronisk kjørebok er fra arbeidsgivers side å oppfylle skattelovgivningens «krav» til dokumentasjon. Det vil ikke være nødvendig å registrere øvrige opplysninger for å oppfylle kravet til dokumentasjon, ei heller i den elektroniske kjøreboken.

En kjørebok som inneholder tilstrekkelige opplysninger til at det kan tas stilling til spørsmålet om lønnsinnrapportering, er tilfredsstillende dokumentasjon etter bokføringsreglene.

En kjørebok som dokumenterer lønnsinnrapporteringen, er oppbevaringspliktig i 5 år, dette vil også gjelde elektronisk kjørebok.

Hvordan fungerer det?

En elektronisk kjørebok dokumenterer hver enkelt tur man kjører. Fører man ikke kjørebok får man heller ikke kjøregodtgjørelse. 

Det er to hovedgrunner til at man fører en kjørebok. 

  • Man bruker sin private bil i arbeid
  • Man har en firmabil

Regler for bruk av privat bil i arbeid