En regnskapsfører jobber ofte enten i en bedrift med å føre selskapets regnskap eller i en bedrift som fører regnskap for andre bedrifter, et regnskapskontor.

Å føre regnskap går i korte trekk ut på å sørge for at alle kostnader og inntekter tas korrekt med i regnskapet slik at dette blir fullstendig. 

Hvordan bli autorisert regnskapsfører

For å ha rett til å påta seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må man ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Denne regelen gjelder både for enkeltpersoner og for selskaper.

For å få autorisasjonen må man tillfredstille krav til utdanning og praksis. Når du har fått autorisasjonen må du også følge kravene til etterutdanning.

Vi viser deg i denne artikkelen hvordan du skal oppnå autorisasjonen.

  • Hvem må ha autorisasjon?
  • Utdannelse
  • Praksis
  • Vandel
  • Andre krav
  • Hvordan søke

Hvem må ha autorisasjon?

Alle som tar på seg i oppdrag å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel være autorisert. Dette gjelder både for enkeltpersoner eller selskaper. Det vil si at skal du fakturere noen for regnskapsarbeid må du være autorisert. Enten som person eller jobbe i et selskap som er autorisert.

 

Utdannelse

 For å kunne søke Finanstilsynet om autorisasjon er det noen krav som må være oppfylt. Krav til utdanning er et av de. Hva utdannelsen skal inneholde kan variere litt etter når den er gjennomført. Du må minst ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Du kan selvfølgelig ha høyere grad enn dette. 

Utenom selve graden stilles det også krav til innholdet i utdanningen. Den skal som minimum ha 60 studiepoeng. Fag som regnes som obligatoriske er:

  • Finansregnskap
  • Skatte og avgiftsrett
  • Rettslære
  • Regnskapsførerregel-verket og regskapsorganisering.

Du kan lese mer om kravene her. Du finner også hele Lov om autorisasjon av regnskapsførere ( regnskapsførerloven) på Lovdata her. Ønsker du å finne en utdanningsi

 

Praksis