En regnskapsfører jobber ofte enten i en bedrift med å føre selskapets regnskap eller i en bedrift som fører regnskap for andre bedrifter, et regnskapskontor.

Å føre regnskap går i korte trekk ut på å sørge for at alle kostnader og inntekter tas korrekt med i regnskapet slik at dette blir fullstendig. 

Hvordan bli autorisert regnskapsfører

For å ha rett til å påta seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må man ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Denne regelen gjelder både for enkeltpersoner og for selskaper.

For å få autorisasjonen må man tillfredstille krav til utdanning og praksis. Når du har fått autorisasjonen må du også følge kravene til etterutdanning.

Vi viser deg i denne artikkelen hvordan du skal oppnå autorisasjonen.

Hvem må ha autorisasjon?

Alle som tar på seg i oppdrag å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel være autorisert. Dette gjelder både for enkeltpersoner eller selskaper. Det vil si at skal du fakturere noen for regnskapsarbeid må du være autorisert. Enten som person eller jobbe i et selskap som er autorisert.

 

Utdannelse

 For å kunne søke Finanstilsynet om autorisasjon er det noen krav som må være oppfylt. Krav til utdanning er et av de. Hva utdannelsen skal inneholde kan variere litt etter når den er gjennomført. Du må minst ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Du kan selvfølgelig ha høyere grad enn dette. 

Utenom selve graden stilles det også krav til innholdet i utdanningen. Den skal som minimum ha 60 studiepoeng. Fag som regnes som obligatoriske er:

  • Finansregnskap
  • Skatte og avgiftsrett
  • Rettslære
  • Regnskapsførerregel-verket og regskapsorganisering.

Du kan lese mer om kravene her. Du finner også hele Lov om autorisasjon av regnskapsførere ( regnskapsførerloven) på Lovdata her. Ønsker du å finne en utdanningsi

 

Praksis

 

Før man søker om autorisasjon som regnskapsfører må man ha minst to års relevant erfaring og praksis. Praksisen må man ha hatt i løpet av de siste 5 årene. Kravet er 24 mnd som er 3200 timer totalt. Minst ett år av dette skal være opparbeidet hos autorisert regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. 

Du kan lese mer om dette i forskriften her.

Vandel

Sammen med søknaden om autorisasjon må man legge ved en vandelsattest (politiattest). Den må ikke være eldre enn 3 måneder på søknadstidspunktet. 

Mer informasjon her.

Andre krav

Det er også noen andre krav som må være oppfylt før man kan få autorisasjonen.

  • Økonomisk situasjon
  • Krav til bosted og kontorsted.

Din økonomiske situasjon må være vederheftig. Man kan ikke være under gjeldsordning. Man må legge ved siste års skattemelding som skal vise at man greier å betale sine løpende forpliktelser. Mer om dette her.

Du må være bosatt i et EØS-land og du må ha meldt korrekt adresse til folkeregisteret. Mer om dette her.

Hvordan søke

Når alle kravene over er innfridd kan du søke om autorisasjon. Dette kan du gjøre ved å benytte skjema KRT-1019 som du finner på altinn.no.

Fast Regnskap DA som regnskapsfører

Velger du oss i Fast Regnskap DA som regnskapsfører får du alle de tjenestene som du trenger som selskap eller næringsdrivende. Vårt lille regnskapskontor har kompetanse som du kun vil finne hos store dyre konkurrenter. Vi har lang erfaring med alt innenfor regnskap, lønn og rådgivning. Hvorfror kaste bort penger hos dyre konkurrenter når du kan få tilsvarende eller bedre tjenester hos oss? Ta kontakt i dag for et pristilbud